Strona główna      Mapa strony  Kontakt 

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Poznań
przy Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu
61-874 Poznań al. Niepodległości 2
tel. +48 61 852 16 70
fax. +48 61 852 13 16
e-mail: europedirect-poznan@irpoznan.com.pl
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 15.00
   Bezpłatna infolinia Europe Direct (00 800 6 7 8 9 10 11)
Sprawozdanie z wydatkowania europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych l 2017-12-14

W opublikowanym sprawozdaniu przedstawiono, co udało się osiągnąć przy pomocy pięciu funduszy UE od początku okresu programowania do chwili obecnej, kiedy realizacja programów na lata 2014–2020 odbywa się już w pełnym tempie.

... więcej więcej  

 
Od 1 stycznia 2018 r zmiany we wspólnej polityce rolnej (WPR) l 2017-12-14

Istotne usprawnienia w przepisach dotyczących unijnego rolnictwa, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2018 r., będą skutkiem przyjętej przez Radę Ministrów ds. Rolnictwa i Parlament Europejski części tzw. rozporządzenia zbiorczego odnoszącej się do rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. Rozporządzeniem tym mają zostać zmienione: rozporządzenie finansowe regulujące realizację budżetu UE i 15 aktów sektorowych (m.in. z dziedziny rolnictwa).

... więcej więcej  

 
Opinia Marszałka Marka Woźniaka w sprawie przyszłości finansów UE przyjęta przez Komisję COTER w Europejskim Komitecie Regionów l 2017-12-14

Przyszłość finansów Unii Europejskiej będąca tematem opracowywanej przez Marszałka Marka Woźniaka opinii, znalazła się dzisiaj w centrum zainteresowania członków komisji ds. Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE (COTER) w Europejskim Komitecie Regionów (KR). 

... więcej więcej  

 
KE zatwierdziła polski program wspierania energii ze źródeł odnawialnych l 2017-12-13

Na mocy przepisów UE w dziedzinie pomocy państwa Komisja Europejska zatwierdziła polski program dotyczący energii ze źródeł odnawialnych i zmniejszyła opłatę przeznaczoną na finansowanie programu ponoszoną przez energochłonnych odbiorców.

... więcej więcej  

 
II etap Olimpiady 'Gwiezdny Krąg' w Europe Direct- Poznań l 2017-12-12

12 grudnia br. o godz. 10:00  w Punkcie Informacji Europejskiej Europe Direct-Poznań przeprowadzono II etap Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej "Gwiezdny Krąg".

... więcej więcej  

 

aktualnosci archiwum


© Wszelkie prawa zastrzeżone   WIR w Poznaniu  2017 r. serwisy WWW
Strona korzysta z plików cookie zgodnie z Polityką Cookies. Dowiedz się więcej na temat cookies w Twojej przeglądarce.