Strona główna      Mapa strony  Kontakt 

EUROPE DIRECT Poznań

przy Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu
al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań
tel. +48 61 852 16 70
e-mail: europedirect-poznan@irpoznan.com.pl
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 15.00
   Bezpłatna infolinia Europe Direct (00 800 6 7 8 9 10 11)
Udostępniono zasoby REACT-EU na 2022 r. w kwocie 11 mld euro l 2021-11-25

Komisja opublikowała informacje o alokacji zasobów REACT-EU na 2022 r. Na programy w ramach polityki spójności we wszystkich 27 państwach członkowskich udostępniono około 11 mld euro (w cenach bieżących). Środki te stanowią uzupełnienie niemal 40 mld euro udostępnionych w 2021 r. 

... więcej więcej  

 
Program Erasmus+: prawie 3,9 mld euro w 2022 r. l 2021-11-25

Komisja ogłosiła zaproszenia do składania wniosków w ramach programu Erasmus+ na 2022 r. w związku z przyjęciem rocznego programu prac na przyszły rok

... więcej więcej  

 
Kobiety są nadal niedostatecznie reprezentowane w dziedzinie badań naukowych i innowacji. l 2021-11-25

Liczba kobiet studiujących i absolwentek na poziomie licencjackim, magisterskim i doktoranckim stale rosła w ostatnich latach. Kobiety są jednak nadal niedostatecznie reprezentowane w dziedzinie badań naukowych i innowacji. Są to niektóre z najważniejszych ustaleń zawartych w sprawozdaniu Komisji Europejskiej She Figures 2021, w którym od 2003 r. monitoruje się postępy na drodze do równouprawnienia płci w dziedzinie badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej i poza UE.

... więcej więcej  

 
Wzmocnienie Europy wychodzącej z kryzysu i zwiększenie jej wymiaru ekologicznego i cyfrowego l 2021-11-25

Komisja Europejska rozpoczęła dziś cykl europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej w 2022 r. Jesienny pakiet europejskiego semestru obejmuje roczną analizę zrównoważonego wzrostu gospodarczego, opinie w sprawie projektów planów budżetowych dla strefy euro na 2022 r., zalecenia w sprawie polityki dla strefy euro oraz wniosek Komisji dotyczący wspólnego sprawozdania o zatrudnieniu.

... więcej więcej  

 
KE ustanawia nowe przepisy dotyczące reklamy politycznej, prawa wyborczego i finansowania partii politycznych l 2021-11-25

Komisja Europejska przedstawiła dziś wniosek w sprawie przejrzystości i targetowania reklamy politycznej w ramach środków mających na celu ochronę integralności wyborów i demokratycznego uczestnictwa. Proponowane przepisy wymagałyby, aby wszelkie reklamy polityczne były wyraźnie oznaczone jako takie i zawierały informacje m.in. o tym, kto za nie zapłacił i ile. 

... więcej więcej  

 

aktualnosci archiwum
© Wszelkie prawa zastrzeżone   WIR w Poznaniu  2021 r. serwisy WWW
Strona korzysta z plików cookie zgodnie z Polityką Cookies. Dowiedz się więcej na temat cookies w Twojej przeglądarce.