Unia Europejska solidarna z Ukrainą - pomoc humanitarna i sankcje wobec Rosji

Czytaj więcej

Europejski Rok Młodzieży

Czytaj więcej

EUROPE DIRECT Poznań

Czytaj więcej

XVII EDYCJA OLIMPIADY GWIEZDNY KRĄG

Czytaj więcej

KE wzywa państwa członkowskie do pełnej transpozycji unijnych przepisów prawa autorskiego do prawa krajowego

Unijna tablica wyników wymiaru sprawiedliwości z 2022 r.

Państwa członkowskie, pracownicy i pracodawcy zgadzają się co do konieczności uznania COVID-19 za chorobę zawodową

Europejski Kongres Rad Młodzieżowych – przyszłość Europy oczami młodych

REPowerEU: ograniczenie zależności od rosyjskich paliw kopalnych

Reakcja UE w związku z luką w finansowaniu w Ukrainie oraz plany długoterminowej odbudowy

KE przeznaczy 248 mln euro na wsparcie państw członkowskich przyjmujących osoby uciekające przed wojną

Partnerstwa na rzecz innowacji regionalnych

Copyright © 2021 Wir Poznań | Wszelkie prawa zastrzeżone.