Strona główna      Mapa strony  Kontakt 

Fundusze Europejskie

grants.gif


Regionalne Ośrodki Debaty Międzynarodowej

Regionalne Ośrodki Debaty Międzynarodowej animują w regionach działania z zakresu współpracy międzynarodowej oraz prowadzą działalność informacyjną i edukacyjną. Ośrodki mają za zadanie udostępniać specjalistyczne materiały, opracowania i publikacje, zaś szczegółowych informacji
w zakresie polskiej polityki europejskiej i zagranicznej udzielają tam wyspecjalizowani konsultanci.

Celem działania Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej jest przybliżenie obywatelom polskiej polityki zagranicznej oraz wzmocnienie kanałów współpracy pomiędzy MSZ, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, placówkami edukacyjnymi i naukowymi oraz innymi podmiotami, których działalność obejmuje szeroko rozumianą współpracę międzynarodową.

Ośrodki organizują też szereg przedsięwzięć w regionach, które angażują lokalnych ekspertów, przedstawicieli samorządów organizacji trzeciego sektora do dyskusji nad kierunkami polskiej polityki zagranicznej i sposobami włączenia społeczności lokalnych do budowy pozycji i wizerunku Polski na arenie międzynarodowej.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Koordynacją pracy Sieci RODM w ramach MSZ zajmuje się Wydział ds. Wymiaru Samorządowego
i Obywatelskiego ppz (kontakt:  siec@msz.gov.pl).

Regionalne Ośrodki Debaty Międzynarodowej

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Białymstoku
ul. Kilińskiego 13, 15-089 Białystok
 e-mail: rodm@rodm-bialystok.pl
 www.rodm-bialystok.pl
 Facebook: www.facebook.com/RODMBialystok

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku
ul. Pniewskiego 1, 80-246 Gdańsk
 e-mail: rodm@rodm-gdansk.pl
 www.rodm-gdansk.pl
 Facebook: www.facebook.com/RODMGdansk/

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie
ul. Rynek Główny 34, 31-010 Kraków
 e-mail: rodm@rodm-krakow.pl
 www.rodm-krakow.pl
 Facebook: www.facebook.com/RODMcracow


Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie
ul. Rynek 18 (II p.) 20-111 Lublin
 e-mail: rodm@rodm-lublin.pl
 www.rodm-lublin.pl
 Facebook: www.facebook.com/lublin.regionalny.osrodek.debaty.miedzynarodowej/


Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Łodzi
ul. Lindleya 5A Pok. 7, 90-131 Łódź
 e-mail: rodm@rodm-lodz.pl
 www.rodm-lodz.pl
 Facebook: https://web.facebook.com/RODMLDZ/?_rdc=1&_rdr


Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Opolu
ul. Powstańców Śląskich 22, 45-078 Opole
 e-mail: rodm@rodm-opole.pl
 www.rodm-opole.pl
 Facebook: www.facebook.com/RODMOpole


Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Poznaniu
ul. Ratajczaka 44, 61-728 Poznań
 e-mail: rodm@rodm-poznan.pl
 www.rodm-poznan.pl
 http://www.facebook.com/odmpoznan


Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Szczecinie
Al. Wojska Polskiego 63, 70-476 Szczecin
 e-mail: rodm@rodm-szczecin.pl
 www.rodm-szczecin.pl
 Facebook: www.facebook.com/rodmwszczecinie

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu
al. Św. Józefa 23/35, 87-100 Toruń
 e-mail: rodm@rodm-torun.pl
 www.rodm-torun.pl
 www.facebook.com/RODMTorun2016/

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Warszawie
ul. Krakowskie Przedmieście 64, 00-322 Warszawa
 e-mail: rodm@rodm-warszawa.pl
 www.rodm-warszawa.pl
 Facebook: www.facebook.com/RODM.Warszawa

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej we Wrocławiu
ul. Nankiera 17, 50-140 Wrocław
 e-mail: rodm@rodm-wroclaw.pl
 www.rodm-wroclaw.pl
 Facebook: www.facebook.com/RODMWroclaw

 przy Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu
61-874 Poznań al. Niepodległości 2
tel. +48 61 853 71 32
fax. +48 61 852 13 16
e-mail: Europe-direct.poznan@irpoznan.com.pl
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 15.00
   Bezpłatna infolinia Europe Direct (00 800 6 7 8 9 10 11)
© Wszelkie prawa zastrzeżone   WIR w Poznaniu  2021 r. serwisy WWW
Strona korzysta z plików cookie zgodnie z Polityką Cookies. Dowiedz się więcej na temat cookies w Twojej przeglądarce.
serwisy WWW