Strona główna      Mapa strony  Kontakt 

  Przygotowania do Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w drugiej połowie 2011 roku – konferencja naukowa l

11 grudnia 2009 roku na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „ Stan przygotowań Polski do sprawowania przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 roku”, organizowana przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza we współpracy z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej.

Partnerami konferencji są między innymi Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Urząd Miasta Poznania, Instytut Spraw Publicznych, Uniwersytet Ekonomiczny, Punkt Informacyjny Europe Direct - Poznań oraz Poznański Ośrodek Myśli Europejskiej.

Konferencja ma charakter ekspercki, a jej adresatami są przedstawiciele administracji publicznej oraz środowisko akademickie. Uczestnikami spotkania będą także członkowie szkolnych klubów europejskich działających na terenie Wielkopolski.

Współpraca Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza z wymienionymi uprzednio partnerami przyniosła efekt w postaci publikacji dotyczącej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej   „Przewodnictwo państwa w Radzie Unii Europejskiej – doświadczenia partnerów, propozycje dla Polski” której promocja odbędzie się przy okazji konferencji. Książka powstała pod redakcją naukowców prof. Zbigniewa Czachóra oraz Mikołaja J. Tomaszyka. Jej publikacja akurat obecnie jest ważna ze względu na zintensyfikowanie przygotowań do polskiej Prezydencji, do której zostało około 550 dni. Dodatkowo dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez Punkt Informacyjny Europe Direct - Poznań, ukaże się Biuletyn Informacyjny Punktu, w którym znalazły się omówienia artykułów naukowych z książki. Głównym celem wydawniczym wspomnianego Biuletynu jest dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców z informacją o przygotowaniach do pierwszej polskiej trio-prezydencji.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy ogłoszono m.in. konkurs na logo, rozpoczęto cykl szkoleń językowych i z wiedzy o Unii Europejskiej dla blisko 1200 urzędników Korpusu Prezydencji oraz podjęto intensywne prace nad priorytetami programowymi Prezydencji. Prezentacje na temat kolejnych etapów przygotowań do Prezydencji podejmą podczas konferencji zaproszeni eksperci  z UKIE, naukowcy oraz przedstawiciele administracji szczebla wojewódzkiego.

Podczas konferencji swoje stoisko będzie miał Punkt Informacyjny Europe Direct – Poznań, na którym będzie można otrzymać publikacje, broszury oraz foldery m.in. na temat Parlamentu Europejskiego, Traktatu Lizbońskiego, funduszy unijnych, innowacyjności itp.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji są proszone o przesłanie zgłoszenia drogą elektroniczną na adres konferencja@pome.org.pl do dnia 4 grudnia br.

Serdecznie zapraszamy!!!

Program Konferencji


 
więcej  powrót   

aktualnosci archiwum