Strona główna      Mapa strony  Kontakt 

Udostępniono zasoby REACT-EU na 2022 r. w kwocie 11 mld euro l 2021-11-25 08:49:30

Komisja opublikowała informacje o alokacji zasobów REACT-EU na 2022 r. Na programy w ramach polityki spójności we wszystkich 27 państwach członkowskich udostępniono około 11 mld euro (w cenach bieżących). Środki te stanowią uzupełnienie niemal 40 mld euro udostępnionych w 2021 r. 

... więcej więcej  

 
Program Erasmus+: prawie 3,9 mld euro w 2022 r. l 2021-11-25 08:33:24

Komisja ogłosiła zaproszenia do składania wniosków w ramach programu Erasmus+ na 2022 r. w związku z przyjęciem rocznego programu prac na przyszły rok

... więcej więcej  

 
Kobiety są nadal niedostatecznie reprezentowane w dziedzinie badań naukowych i innowacji. l 2021-11-25 08:32:06

Liczba kobiet studiujących i absolwentek na poziomie licencjackim, magisterskim i doktoranckim stale rosła w ostatnich latach. Kobiety są jednak nadal niedostatecznie reprezentowane w dziedzinie badań naukowych i innowacji. Są to niektóre z najważniejszych ustaleń zawartych w sprawozdaniu Komisji Europejskiej She Figures 2021, w którym od 2003 r. monitoruje się postępy na drodze do równouprawnienia płci w dziedzinie badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej i poza UE.

... więcej więcej  

 
Wzmocnienie Europy wychodzącej z kryzysu i zwiększenie jej wymiaru ekologicznego i cyfrowego l 2021-11-25 08:30:30

Komisja Europejska rozpoczęła dziś cykl europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej w 2022 r. Jesienny pakiet europejskiego semestru obejmuje roczną analizę zrównoważonego wzrostu gospodarczego, opinie w sprawie projektów planów budżetowych dla strefy euro na 2022 r., zalecenia w sprawie polityki dla strefy euro oraz wniosek Komisji dotyczący wspólnego sprawozdania o zatrudnieniu.

... więcej więcej  

 
KE ustanawia nowe przepisy dotyczące reklamy politycznej, prawa wyborczego i finansowania partii politycznych l 2021-11-25 08:29:01

Komisja Europejska przedstawiła dziś wniosek w sprawie przejrzystości i targetowania reklamy politycznej w ramach środków mających na celu ochronę integralności wyborów i demokratycznego uczestnictwa. Proponowane przepisy wymagałyby, aby wszelkie reklamy polityczne były wyraźnie oznaczone jako takie i zawierały informacje m.in. o tym, kto za nie zapłacił i ile. 

... więcej więcej  

 
Rozsądnie z antybiotykami l 2021-11-25 08:20:24

Regionalne Biuro WHO na Europę i Narodowy Instytut Leków, Wydział Kontroli Antybiotykooporności zapraszają na webinarium organizowane w celu zainicjowania dialogu na temat programów zarządzania środkami przeciwdrobnoustrojowym. 

... więcej więcej  

 
znalezionych: 1005 na 168 stronach
poprzednie   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13   dalej

aktualnosci archiwum