Strona główna      Mapa strony  Kontakt 

Na drodze do europejskich ram pozwalających na walkę z naruszeniami praw człowieka na całym świecie l 2020-10-21 14:27:10

Jak zapowiedziała przewodnicząca Ursula von der Leyen w orędziu o stanie Unii, Komisja Europejska i Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa przedstawili wspólny wniosek w sprawie rozporządzenia Rady dotyczącego wdrażania środków ograniczających (sankcji) w przypadku poważnych naruszeń praw człowieka na całym świecie.

... więcej więcej  

 
Program prac KE na rok 2021– od strategii do realizacji l 2020-10-21 14:25:46

Komisja przyjęła swój program prac na 2021 r., który ma sprawić, że Europa stanie się zdrowsza, sprawiedliwsza i że będzie lepiej prosperować, zwiększając tempo długoterminowej transformacji w kierunku bardziej ekologicznej gospodarki, przygotowanej do przejścia w erę cyfrową.

... więcej więcej  

 
77% Europejczyków nalega na powiązanie funduszy UE z poszanowaniem zasad państwa prawa l 2020-10-21 14:23:28

Większość obywateli UE popiera zwiększenie budżetu UE w celu przezwyciężenia pandemii. Priorytetem jest zdrowie publiczne, po którym następuje ożywienie gospodarcze i zmiana klimatu.

... więcej więcej  

 
Rusza unijna brama sieciowa zapewniająca interoperacyjność – łączenie w sieć aplikacji krajowych do ustalania kontaktów zakaźnych l 2020-10-19 12:57:54

Aby w pełni wykorzystać potencjał aplikacji służących do ustalania kontaktów zakaźnych i ostrzegania w celu przerwania łańcucha transgranicznych zakażeń koronawirusem i ratowania życia, Komisja, na wniosek państw członkowskich UE, stworzyła ogólnounijny system zapewniający interoperacyjność – tzw. „bramę sieciową". 

... więcej więcej  

 
Nowe sprawozdanie o stanie przyrody: natura Europy nadal pod presją l 2020-10-19 12:57:53

Stan chronionych siedlisk i gatunków nadal się pogarsza. Odpowiada za to głównie intensywna uprawa rolna, urbanizacja, niezrównoważona gospodarka leśna i zmiany w siedliskach słodkowodnych.

... więcej więcej  

 
Długa droga do równości l 2020-10-19 12:57:52

O sytuacji osób LGBT+ w Polsce i w Europie rozmawiali uczestnicy webinarium zorganizowanego wspólnie przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce i Agencję Praw Podstawowych.

... więcej więcej  

 
znalezionych: 763 na 128 stronach
poprzednie   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13   dalej

aktualnosci archiwum