Strona główna      Mapa strony  Kontakt 

Zwalczanie handlu ludźmi - nowa strategia l 2021-04-14 09:48:43

Komisja przedstawia dziś nową strategię zwalczania handlu ludźmi (2021–2025). Strategia skupia się na zapobieganiu przestępstwom, ściganiu ich sprawców oraz ochronie ofiar i wzmacnianiu ich pozycji. W latach 2017–2018 w Unii Europejskiej zarejestrowano ponad 14 000 ofiar. Szacuje się, że w skali światowej zyski handlarzy ludźmi sięgają 29,4 mld euro w ciągu zaledwie jednego roku. 

... więcej więcej  

 
NextGenerationEU: Komisja chce pozyskać do 800 mld euro, aby sfinansować odbudowę l 2021-04-14 09:48:42

Komisja podjęła dziś kroki w celu zapewnienia, by pożyczki w ramach tymczasowego instrumentu odbudowy NextGenerationEU były finansowane na jak najkorzystniejszych warunkach dla państw członkowskich UE i ich obywateli. 

... więcej więcej  

 
Działania w odpowiedzi na koronawirusa: Komisja proponuje zwolnienie z podatku VAT podstawowych towarów i usług dystrybuowanych przez UE w czasach kryzysu l 2021-04-14 09:48:41

Komisja Europejska zaproponowała dziś zwolnienie z podatku od wartości dodanej (VAT) towarów i usług udostępnianych przez Komisję Europejską, organy i agencje UE państwom członkowskim i obywatelom w czasach kryzysu. 

... więcej więcej  

 
Jako czołowy światowy darczyńca, 'Drużyna Europy' zwiększyła w 2020 r. oficjalną pomoc rozwojową do 66,8 mld euro l 2021-04-14 09:48:40

UE i jej 27 państw członkowskich znacznie zwiększyło oficjalną pomoc rozwojową (ODA) dla krajów partnerskich, tj. do 66,8 mld EUR w 2020 r. Ze wstępnych danych opublikowanych przez Komitet Pomocy Rozwojowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD-DAC) wynika, że w porównaniu z 0,41 % w 2019 r. stanowi to wzrost o 15 % w ujęciu nominalnym, odpowiadający 0,50 % łącznego dochodu narodowego brutto (DNB).

... więcej więcej  

 
Werbinarium dla uczniów szkół średnich - Ochrona granic zewnętrznych UE w dobie pandemii. l 2021-04-08 09:48:42

Centrum Dokumentacji Europejskiej funkcjonujące przy Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wraz z Punktem Informacji Europejskiej Europe direct - Poznań zaprasza do wzięcia udziału w III webinarium europejskim na temat: Ochrona granic zewnętrznych UE w dobie pandemii. 

... więcej więcej  

 
Trwają konsultacje dot. przeglądu działań promujących unijne produkty rolne i spożywcze – Komisja Europejska czeka na Twój głos! l 2021-04-08 09:48:41

Komisja Europejska jest w trakcie przeprowadzania konsultacji publicznych w trybie online nt.  przeglądu sposobów promowania unijnych produktów rolnych i spożywczych w Unii Europejskiej oraz w państwach trzecich. Odpowiedzi przesyłać można do 23 czerwca 2021 r. 

... więcej więcej  

 
znalezionych: 668 na 112 stronach
poprzednie   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13   dalej

aktualnosci archiwum