Strona główna      Mapa strony  Kontakt 

KE wyemituje w ramach instrumentu SURE obligacje społeczne o wartości do 100 mld euro l 2020-10-12 15:11:02

Komisja Europejska ogłosiła, że najbliższa emisja obligacji SURE o wartości do 100 mld euro odbędzie się w formie obligacji społecznych. W tym celu Komisja przyjęła ramy dotyczące obligacji społecznych, które poddane zostały niezależnej ocenie. Ramy te mają zagwarantować inwestorom nabywającym te obligacje, że zaangażowane środki przyczynią się do osiągnięcia prawdziwie społecznego celu.

... więcej więcej  

 
Komisja uruchamia nowy 10-letni plan wspierania Romów w UE l 2020-10-12 15:09:44

Komisja Europejska przyjęła dzisiaj nowy 10-letni plan, który obejmuje wniosek dotyczący zalecenia Rady, na rzecz wspierania Romów w UE. Plan ten skupia się na siedmiu kluczowych obszarachrównouprawnieniuwłączeniuudzialekształceniuzatrudnieniuzdrowiu, i mieszkalnictwie.

... więcej więcej  

 
Bałkany Zachodnie: Plan gospodarczy i inwestycyjny jako wsparcie ożywienia gospodarczego i konwergencji l 2020-10-12 15:08:34

Komisja Europejska przyjęła dziś kompleksowy plan gospodarczy i inwestycyjny dla Bałkanów Zachodnich. Jego celem jest pobudzenie długoterminowego ożywienia gospodarczego w regionie, udzielenie wsparcia transformacji ekologicznej i cyfrowej oraz wniesienie wkładu w regionalną integrację i konwergencję z Unią Europejską.

... więcej więcej  

 
Komisja ocenia i określa priorytetowe reformy w państwach pragnących przystąpić do UE l 2020-10-12 15:07:24

Komisja przyjęła dziś komunikat w sprawie polityki rozszerzenia UE i pakiet „rozszerzenie" na 2020 r.: roczne sprawozdania oceniające realizację podstawowych reform na Bałkanach Zachodnich i w Turcji oraz jaśniejsze i bardziej precyzyjne zalecenia i wskazówki dotyczące kolejnych kroków dla tych partnerów, zgodnie z usprawnioną metodyką rozszerzenia.

... więcej więcej  

 
Inwestycje w nową infrastrukturę energetyczną: Zielone światło dla unijnych dotacji o wartości prawie 1 mld euro l 2020-10-12 15:05:59

Państwa członkowskie UE zatwierdziły wczoraj wniosek Komisji dotyczący zainwestowania 998 mln euro w kluczowe europejskie projekty dotyczące infrastruktury energetycznej w ramach instrumentu „Łącząc Europę". Dzięki wczorajszemu pozytywnemu głosowaniu zapewniono pomoc finansową dla prac i badań w ramach dziesięciu projektów.

... więcej więcej  

 
Utworzenie europejskiego obszaru edukacji do 2025 r. oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia do epoki cyfrowej l 2020-10-12 15:04:45

Komisja przyjęła dziś dwie inicjatywy, które zwiększą wkład kształcenia i szkolenia w odbudowę UE po kryzysie związanym z koronawirusem i pomogą zbudować zieloną i cyfrową Europę. Przedstawiając wizję europejskiego obszaru edukacji, która ma urzeczywistnić się do 2025 r., Komisja zaproponowała nowe inicjatywy, większe inwestycje i ściślejszą współpracę państw członkowskich, aby pomóc wszystkim Europejczykom, niezależnie od ich wieku, w czerpaniu korzyści z bogatej oferty edukacyjnej i szkoleniowej w UE.

... więcej więcej  

 
znalezionych: 828 na 138 stronach
poprzednie   10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22   dalej

aktualnosci archiwum