Strona główna      Mapa strony  Kontakt 

Erasmus+: ponad 28 mld euro na wspieranie mobilności i możliwości uczenia się dla wszystkich, w całej Unii Europejskiej i poza jej granicami l 2021-03-26 10:46:23

Komisja przyjęła dziś pierwszy roczny program prac programu Erasmus+ na lata 2021–2027. Za pomocą tego nowego i zaktualizowanego programu z budżetem opiewającym na 26,2 mld euro (dla porównania w latach 2014-2020 wynosił on 14,7 mld euro), który dopełnia kwota ok. 2,2 mld euro z instrumentów zewnętrznych UE, będziemy finansować projekty w zakresie mobilności edukacyjnej i współpracy transgranicznej dla 10 mln Europejczyków w każdym wieku i ze wszystkich środowisk.

... więcej więcej  

 
Plan działania na rzecz rozwoju produkcji ekologicznej w UE l 2021-03-25 10:46:23

Dziś Komisja opublikowała plan działania na rzecz rozwoju produkcji ekologicznej. Jego ogólnym celem jest zwiększenie produkcji i konsumpcji produktów ekologicznych, zajęcie do 2030 r. pod uprawy ekologiczne 25 proc. użytków rolnych i znaczne zwiększenie akwakultury ekologicznej.

... więcej więcej  

 
Lekcja europejska w IX LO w Poznaniu l 2021-03-25 10:46:21

29 marca br. odbędzie się lekcja europejska w IX Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu. Zajęcia zostaną przeprowadzone w trybie zdalnym. Podczas lekcji uczestnicy poznają podstawowe prawa konsumenta.

 

... więcej więcej  

 
Działania KE na rzecz przestrzegania praw dziecka i wspierania dzieci w potrzebie l 2021-03-24 10:46:24

Komisja przyjęła dziś pierwszą kompleksową strategię UE na rzecz praw dziecka, a także wniosek dotyczący zalecenia Rady ustanawiającego europejską gwarancję dla dzieci w celu promowania równych szans dzieci zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Przygotowując obie inicjatywy, Komisja, we współpracy z czołowymi światowymi organizacjami praw dziecka, zgromadziła opinie ponad 10 tys. dzieci.

... więcej więcej  

 
KE uruchamia ogólnodostępną platformę publikacji naukowych l 2021-03-24 10:46:23

Komisja Europejska uruchomiła dziś Open Research Europe - ogólnie dostępną platformę publikacji naukowych. Na platformie zamieszczane będą wyniki badań finansowanych w ramach programu „Horyzont Europa", unijnego programu badań naukowych i innowacji na lata 2021-2027, oraz poprzedniego programu „Horyzont 2020".

... więcej więcej  

 
Studencie, zrób zdjęcie! l 2021-03-23 10:46:23

Weź udział w największym ogólnoeuropejskim konkursie fotografii studenckiej i pokaż, jak różnorodny jest nasz kontynent!

... więcej więcej  

 
znalezionych: 668 na 112 stronach
poprzednie   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13   dalej

aktualnosci archiwum