Strona główna      Mapa strony  Kontakt 

Werbinarium - Strategia UE na rzecz MSP l 2021-03-05 10:52:28

Do 8 marca można rejestrować się na webinarium, którego głównym tematem będzie wpływ pandemii COVID-19 na małe i średnie przedsiębiorstwa oraz na strategię UE na rzecz MŚP. 
 
... więcej więcej  

 
Europejski filar praw socjalnych: od zasad do działań l 2021-03-04 10:52:34

Komisja przedstawia dziś ambitny program na rzecz silnej Europy socjalnej, która koncentruje się na zatrudnieniu i umiejętnościach w przyszłości, a także toruje drogę do sprawiedliwego, sprzyjającego włączeniu społecznemu i zwiększającego odporność ożywienia społeczno-gospodarczego. 

... więcej więcej  

 
KE przedstawia wniosek w sprawie środków gwarantujących równe wynagrodzenie za taką samą pracę l 2021-03-04 10:52:33

Komisja Europejska przedstawiła dziś wniosek w sprawie przejrzystości wynagrodzeń, mając na celu zagwarantowanie na terytorium całej UE równego wynagrodzenia dla kobiet i mężczyzn za taką samą pracę. Wniosek ten jest jednym z priorytetów politycznych przewodniczącej Ursuli von der Leyen.

... więcej więcej  

 
UPFRONT!_ YOUNG EUROPEAN VIDEO AWARD – wyniki l 2021-03-03 14:44:25

Pierwsza edycja „UPFRONT!_ YOUNG EUROPEAN VIDEO AWARD” zakończyła się wręczeniem nagród, która odbyła się 20 lutego 2021 r. Jury przyznało nagrodą pierwszą, drugą oraz dwie nagrody trzecie.

... więcej więcej  

 
Unia równości - KE przedstawia strategię na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami na lata 2021–2030 l 2021-03-03 09:50:03

Komisja Europejska przedstawia dzisiaj ambitną strategię na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami na lata 2021-2030, aby zapewnić im pełne uczestnictwo w życiu społecznym na równi z innymi osobami w UE i poza nią zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej, które z równości i niedyskryminacji czynią podstawę polityk UE.

... więcej więcej  

 
KE przedstawia zaktualizowane podejście do działań w zakresie polityki fiskalnej w odpowiedzi na pandemię koronawirusa l 2021-03-03 09:50:02

Komisja Europejska przyjęła dzisiaj komunikat przedstawiający ogólne wytyczne dla państw członkowskich dotyczące prowadzenia polityki fiskalnej w nadchodzącym okresie. Określono w nim zasady przewodnie właściwego opracowywania i jakości środków polityki fiskalnej. W komunikacie przedstawiono założenia Komisji dotyczące dezaktywacji lub dalszego stosowania uruchomionej ogólnej klauzuli wyjścia. 

... więcej więcej  

 
znalezionych: 659 na 110 stronach
poprzednie   3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15   dalej

aktualnosci archiwum