Strona główna      Mapa strony  Kontakt 

  Jakość żywności l

Zawiadomienie Komisji z dnia 26.9.2017 r. w sprawie stosowania prawa UE w zakresie żywności i ochrony konsumenta w odniesieniu do kwestii związanych z podwójną jakością produktów – Szczególny przypadek żywności


Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 598,53 kB)

Produkty regionalne i tradycyjne

Wytwarzanie, ochrona i promocja żywności wysokiej jakości odgrywają w państwach Unii Europejskiej coraz bardziej znaczącą rolę. Jednym z podstawowych sposobów realizacji polityki jakości we Wspólnocie (ang. Quality Policy) jest wyróżnianie znakami potwierdzającymi wysoką jakość wyrobów rolno-spożywczych pochodzących z konkretnych regionów, jak też charakteryzujących się tradycyjną metodą produkcji.

Poznaj Dobrą Żywność

Głównym celem Programu PDŻ – Poznaj Dobrą Żywność jest informowanie o wysokiej jakości produktów żywnościowych. Udział Programie jest dobrowolny. W programie mogą uczestniczyć przedsiębiorcy Państw Członkowskich Unii Europejskiej. 
Znak PDŻ – Poznaj Dobrą Żywność będzie przyznawany tylko wyrobom, które spełniają kryteria, opracowane przez Kolegium Naukowe ds. jakości produktów żywnościowych. 
Oznaczenie znakiem jakości PDŻ – Poznaj Dobrą Żywność jest informacją, która ma pomagać konsumentowi w wyborze odpowiedniego dla niego produktu. Jednocześnie realizowany jest cel wspólnotowej polityki w zakresie żywności, polegający na poszerzaniu obszaru wysokiej jakości i różnorodności żywności na Wspólnym Rynku. 

Rolnictwo ekologiczne

Rolnictwo ekologiczne określa się jako system gospodarowania o zrównoważonej produkcji roślinnej i zwierzęcej. Produkcja ekologiczna powinna łączyć przyjazne środowisku praktyki gospodarowania, wspomagać wysoki stopień różnorodności biologicznej, wykorzystywać naturalne procesy oraz zapewnić właściwy dobrostan zwierząt.

Wymagania jakości handlowej dla świeżych owoców i warzyw

Celem ustanowienia norm jakości handlowej dla świeżych owoców i warzyw przeznaczonych do bezpośredniej konsumpcji jest stworzenie możliwości wyeliminowania z obrotu produktów o złej jakości. Ponadto obecność na rynku produktów zróżnicowanych jakościowo, tzn. spełniających wymagania różnych klas jakości, sprzyja zwiększeniu ich konkurencyjności, a co za tym idzie możliwości uzyskania lepszych cen za produkty o wyższej jakości i zwiększenie opłacalności ich produkcji.

Integrowana produkcja roślin

Integrowana produkcja roślin (IP) jest nowoczesnym system jakości żywności, wykorzystującym w sposób zrównoważony postęp techniczny i biologiczny w uprawie, ochronie roślin i nawożeniu oraz zwracającym szczególną uwagę na ochronę środowiska i zdrowie ludzi.

Uczestnictwo w systemie IP pozwala na otrzymanie zdrowej żywności pochodzenia roślinnego, w której nie zanotowano przekroczeń dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin, metali ciężkich, azotanów i innych pierwiastków oraz substancji szkodliwych. Potwierdzeniem wysokiej jakości plonów pochodzących z IP jest certyfikat i zastrzeżony znak IP.

Krajowe systemy jakości żywności

Systemy jakości żywności, aby zostały uznane za krajowe muszą spełniać następujące kryteria:
1. Specyfika produktu końcowego wyprodukowanego w ramach takich systemów wynika ze szczegółowych obowiązków dotyczących metod rolnictwa, które gwarantują:
– cechy charakterystyczne, łącznie z procesem produkcyjnym, lub
– jakość produktu końcowego, która w sposób znaczący przewyższa handlową jakość produktów w zakresie zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt i roślin, dobrostanu zwierząt i ochrony środowiska naturalnego;
2. Systemy obejmują obowiązujące specyfikacje produktów, a zgodność z tymi specyfikacjami weryfikowana jest przez niezależny organ kontrolny.
3. Systemy są otwarte dla wszystkich producentów.
4. Systemy są przejrzyste i zapewniają pełną możliwość odtworzenia historii produktów.
5. Systemy odpowiadają bieżącej lub przewidywanej koniunkturze na rynku.


 
więcej  powrót   

aktualnosci archiwum