Strona główna      Mapa strony  Kontakt 

  Nowy raport Komisji dot. wsparcia eksporterów z krajów Wspólnoty l

Jak ukazuje ostatni raport w sprawie barier handlowych i inwestycyjnych, komisja europeska zlikwidowała najwięcej barier handlowych hamujących rozwój eksportu z krajów wspólnoty. Eksporterzy dostrzegają nasilenie protekcjonizmu w 2017.

Dzięki wzmocnionej Strategii Dostępu do Rynku, w roku 2017 usunięto w całości lub częściowo aż 45 barier handlowych, czyli o 2 razy więcej niż w roku 2016.

Oznacza to, że liczba barier zlikwidowanych przez KE pod przewodnictwem Junckera spadła do 88. Dzięki tym zniesionym w latach 2014-2016, eksport przedsiębiorstw europejskich wzrósł
o 4,8 miliarda euro.

Odnosząc się do raportu, Komisarz Malmström zaznaczyła: „jako największy i najbardziej otwarty rynek świata, UE stoi na stanowisku, że inne rynki powinny być tak samo dostępne dla naszych firm i produktów. Biorąc pod uwagę wzrastający w ostatnim czasie protekcjonizm
w wielu rejonach świata, nasza codzienna praca polegająca na likwidowaniu barier jeszcze bardziej zyskała na znaczeniu.

Bariery handlowe zlikwidowane w 2017 roku obejmowały 13 kluczowych branż takich jak np. przemysł lotniczy, motoryzacyjny, ceramiczny, TIK i elektroniczny, maszynowy, farmaceutyczny, urządzeń medycznych, tekstylny, skórzany, rolno-spożywczy, metalurgiczny, papierniczy
i usługi. Może to pozytywnie wpłynąć na eksport z krajów wspólnoty, zwiększając go o 8,2 miliarda euro. 


Likwidacja barier w roku 2017 objęła między innymi następujące działania:

  • uznanie standardów bezpieczeństwa stosowanych w europejskim przemyśle maszynowym przez nowe regulacje prawne dot. bezpieczeństwa w Brazylii
  • eliminacja barier administracyjnych w zakresie świadczenia usług w Argentynie
  • usunięcie restrykcji dot. złomu miedzi aluminium a także papieru w Turcji.
  • Usunięcie barier dot. norm higieny i zdrowia zwierząt oraz roślin, powiązanych
    z eksportem bydła z niektórych państw członkowskich do Chin, Arabii Saudyjskiej
    i Tajwanu
  • Usunięcie niektórych restrykcji dot. eksportu drobiu z krajów wspólnotowych do Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Jednak raport ukazuje także, że w roku 2017 zarejestrowano 67 barier, które mogły przynieść potencjalne straty dla eksporterów z Europy, sięgające aż do 23,1 miliarda euro.

Oznacza to, że w ogólnym rejestrze odnotowano 396 przeszkód, wprowadzonych przez 57 różnych partnerów handlowych z całego świata.

Potwierdza się zatem niepokojący trend protekcjonistyczny, który zaobserwowano już
w ubiegłych latach.

Obecny raport podkreśla, że można znaleźć efektywne rozwiązania w ramach międzynarodowych przepisów. Jeśli protekcjonizm rośnie, UE musi egzekwować ich przestrzeganie.

W kwestii protekcjonizmu, najwięcej barier narzuciły w roku 2017 Chiny, a w ślad za nimi Rosja, Południowa Afryka, Indie i Turcja.

Taki trend obserwuje się także w regionie Morza Śródziemnego.

Dziewięć krajów, posiadających najwięcej barier handlowych nadal utrzymuje się w grupie G20. Najwięcej barier zaobserwowano w Rosji (36), następnie w Chinach (25), Indonezji (23), Indiach (21) i Brazylii (21).

Coroczny raport, publikowany od 2008 roku, bazuje na skargach wysyłanych przez europejskie przedsiębiorstwa do KE.

W ostatnich miesiącach Komisja zainicjowała Dni Dostępności Rynku w krajach wspólnotowych, aby zwiększyć świadomość mniejszych przedsiębiorców na temat tego, jakie działania podejmuje UE w sprawie zniesienia barier handlowych.

Egzekwowanie przepisów dot. handlu, połączone z większym nadzorem nad wdrożeniem porozumień handlowych, jest głównym priorytetem strategii KE „Trade for All”

UE używa swoich narzędzi do likwidowania barier handlowych, podejmowania działań na dla rozstrzygnięcia sporów i nakładania środków ochrony handlu w przypadkach nieuczciwych praktyk.

Raport 2017    http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/june/tradoc_156978.pdf

Podstawowe dane za 2017   http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/june/tradoc_156979.pdf

Dostęp do rynków   http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/


 
więcej  powrót   

aktualnosci archiwum