Strona główna      Mapa strony  Kontakt 

  Europejczycy w dalszym ciągu popierają rozwój międzynarodowy l

Tegoroczne badanie Eurobarometru na temat unijnej współpracy na rzecz rozwoju pokazuje powszechną zgodę europejskich obywateli co do wagi współpracy międzynarodowej na rzecz rozwoju. Prawie 9 na 10 obywateli odpowiedziało, że współpraca na rzecz rozwoju ma duże znaczenie dla wspierania ludności krajów rozwijających się, co potwierdza tendencję obserwowaną w ostatnich latach. Współpraca na rzecz rozwoju jest tym samym jedną z najlepiej postrzeganych polityk UE.

Komisarz do spraw współpracy międzynarodowej i rozwoju Neven Mimica powiedział: „Bardzo się cieszę widząc, że Europejczycy w bardzo zdecydowany sposób popierają nadal unijną współpracę na rzecz rozwoju i zgadzają się z kluczowymi kwestiami, nad którymi pracowałem w ubiegłych latach: wzmocnieniem partnerstw, np. z Afryką; pogłębieniem naszego zaangażowania w tworzenie miejsc pracy; oraz przyciągnięciem większej liczby inwestorów prywatnych. To dla Unii solidna podstawa do utrzymania jej wiodącej roli na świecie i stawienia czoła trudnym wyzwaniom."

Trzech na czterech Europejczyków zgadza się, że UE powinna wzmocnić swoje partnerstwo z Afryką i zwiększyć inwestycje finansowe na rzecz tworzenia miejsc pracy i zapewnienia zrównoważonego rozwoju na obu kontynentach. Ponadto obywatele europejscy popierają unijne wysiłki na rzecz promowania inwestycji prywatnych w zakresie współpracy na rzecz rozwoju: trzech na czterech Europejczyków uważa, że sektor prywatny powinien odgrywać większą rolę w rozwoju międzynarodowym.

Obywatele europejscy popierają działania na rzecz realizacji wspólnego światowego programu rozwoju zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju. Zapytani o najważniejsze wyzwania rozwojowe, obywatele wymieniali priorytetowe cele zrównoważonego rozwoju w następującej kolejności: edukacja, pokój i bezpieczeństwo, woda i warunki sanitarne, zdrowie, bezpieczeństwo żywnościowe i rolnictwo, wzrost gospodarczy i zatrudnienie oraz prawa człowieka.

Ponad 7 na 10 obywateli UE uważa, że wsparcie finansowe jest skutecznym sposobem rozwiązywania problemu nieuregulowanej migracji, a równie duży odsetek zgadza się, że udzielanie wsparcia finansowego krajom rozwijającym się pomaga zmniejszyć nierówności w tych krajach. Równie wielu Europejczyków sądzi, że udzielanie wsparcia finansowego krajom rozwijającym się stanowi skuteczny sposób wzmocnienia unijnych wpływów na świecie.

Dodatkowe informacje

Arkusze informacyjne dotyczące poszczególnych państw członkowskich UE w ich językach narodowych, infografiki we wszystkich językach UE oraz zestawienia wyników dla UE jako całości i oddzielnie dla młodzieży dostępne są tutaj.


 
więcej  powrót   

aktualnosci archiwum