Strona główna      Mapa strony  Kontakt 

  Debata oksfordzka l

10 grudnia br. odbyła się Debata Oksfordzka, podczas której dwie drużyny studentów przedstawiły argumenty popierające bądź negujące tezę, iż wzmocnienie integracji jest szansą dla Unii Europejskiej.
 Debata oksfordzka miała na celu zaprezentowanie umiejętności retorycznych uczestników. Dodatkowym celem wydarzenia jest pogłębienie wiedzy w zakresie najistotniejszych wyzwań Unii Europejskiej.

Jury Debaty tworzyli: Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą - prof. dr hab. Elżbieta Gołata, Dyrektor Instytutu  Gospodarki Międzynarodowej – dr hab. Ewa Mińska Struzik, prof. UEP,  Kierownik Katedry Europeistyki- prof. dr hab. Ewa Małuszyńska oraz Kierownik Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct- Poznań- Bogumiła Frąckowiak. Debatę prowadziła dr hab. Ida Musiałkowska, prof. UEP z Katedry Europeistyki. Jury wysoko oceniło zarówno przygotowanie merytoryczne uczestników, jak i ich umiejętności oratorskie.


Debatę wygrał zespół w składzie: Bartosz Andrzejewski, Natalia Jakubowska, Ignacy Szymczyk pod opieką mgra Jakuba Banacha. Zwycięzcy zostali zaproszeni do udziału w wyjeździe studyjnym do Parlamentu Europejskiego.  Nagrodę ufundował Poseł do Parlamentu Europejskiego- Leszek Miller.


Gratulujemy!!!

 


 
więcej  powrót   

aktualnosci archiwum