Strona główna      Mapa strony  Kontakt 

  26 września - Europejski Dzień Języków l

26 września obchodzony jest Europejski Dzień Języków. Pierwsza edycja Europejskiego Dnia Języków,  zorganizowana w 2001 roku wspólnie przez Radę Europy oraz Unię Europejską, odniosła ogromny sukces, wzbudzając  zainteresowanie milionów ludzi w  45 uczestniczących w tym wydarzeniu krajach. 

W ramach obchodów Dnia Języków podnoszono zalety językowej różnorodności Europy oraz propagowano uczenie się  języków.

Podstawowe cele Europejskiego Dnia Języków to:

  • ukazanie opinii publicznej znaczenia uczenia się i nauczania  języków, jak również  konieczności urozmaicania oferty językowej w celu szerzenia idei  wielojęzyczności oraz porozumienia pomiędzy różnymi kulturami;
  • promowanie różnorodności kulturowej i językowej Europy jako bogactwa, które należy rozwijać i pielęgnować;
  • propagowanie uczenia się języków przez całe życie: zarówno  w szkole, jak i poza nią,  w  celu kontynuacji nauki, jak i na potrzeby kariery  zawodowej, zwiększenia mobilności czy też dla własnej przyjemności lub udziału w wymianie międzynarodowej.

Do kogo skierowana jest oferta Europejskiego Dnia Języków?

Rada Europy ma nadzieję, że Europejski Dzień Języków będzie obchodzony zarówno przez władze państw członkowskich, jak i przez  potencjalnych partnerów:

  • decydentów (obejmując na przykład  panele dyskusyjne czy opracowywanie konkretnych rozwiązań w dziedzinie polityki językowej);
  • obywateli (budowanie publicznej świadomości na temat ogólnych założeń Dnia Języków, włączając w to znaczenie uczenia się języków przez całe życie, niezależnie od wieku osób uczących się  lub miejsca nauki:  w instytucjach edukacyjnych czy w miejscu pracy itd.);
  • w ramach wolontariatu (konkretne działania podejmowane przez i/lub na potrzeby organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, przedsiębiorstw itd.).

W ramach  obchodów  do 800 milionów Europejczyków z 47 państw, które w Radzie Europy reprezentowane są przez swoich  przedstawicieli,  kierowany jest apel o podejmowanie nauki większej liczby języków  i to niezależnie od wieku uczących się oraz formy kształcenia – szkolnej czy pozaszkolnej. Rada Europy w przekonaniu, że różnorodność językowa stanowi narzędzie, dzięki któremu możliwe jest osiągnięcie większego wzajemnego zrozumienia pomiędzy poszczególnymi kulturami, oraz  że różnorodność językowa stanowi kluczowy czynnik  bogatego dziedzictwa kulturowego naszego kontynentu, podejmuje starania mające na celu promowanie wielojęzyczności na terenie całej Europy.

Zachęcamy do odwiedzania profilu Europe Direct – Poznań na Facebooku (https://www.facebook.com/EDPoznan), na którym w najbliższym tygodniu znajdziecie ciekawostki dotyczące języków obcych, zabawy językowe, a na zakończenie pojawi się quiz językowy.


 
więcej  powrót   

aktualnosci archiwum