Strona główna      Mapa strony  Kontakt 

  Publikacja pierwszej edycji barometru regionalnego i lokalnego UE l

12 października światło dzienne ujrzała pierwsza edycja dorocznego barometru regionalnego i lokalnego UE, opracowanego przez Europejski Komitet Regionów (KR). Celem tego sprawozdania jest pokazanie stanu regionów i miast, gmin i obszarów wiejskich Unii Europejskiej każdego roku w październiku.

Tym razem skoncentrowało się ono na skutkach pandemii COVID-19.

W publikacji zaalarmowano, że pandemia koronawirusa uderza w dochody władz szczebla niższego niż krajowy. We Włoszech, Niemczech i Francji ich straty w 2020 r. mogą wynieść 30 mld EUR. Kryzys pogłębia również nierówności społeczne i gospodarcze między samorządami UE. Barometr ostrzega, że kryzys COVID-19 grozi powstaniem straconego pokolenia młodych ludzi, i podkreśla poważne dysproporcje między regionalnymi systemami opieki zdrowotnej. Pogłębiająca się przepaść między obszarami wiejskimi i miejskimi również stanowi bezpośrednie zagrożenie dla spójności UE.

Przedstawiając wyniki dorocznego barometru regionalnego i lokalnego UE w swoim przemówieniuApostolos Tzitzikostas (EL/EPL), przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów i gubernator regionu Macedonii Środkowej w Grecji, powiedział: Jeśli mamy właściwie reagować, musimy rozumieć, czego potrzebują nasi obywateleTylko mierząc tętno naszych społeczności, dowiemy się, jak skuteczna jest UE w terenie i co musi uczynić, aby pomóc swoim regionom, miastom i wsiom. Nasze sprawozdanie potwierdza, że pandemia dotknęła nas wszystkich. Ponad 90% regionów i gmin UE spodziewa się gwałtownego spadku dochodów.

Przewodniczący Tzitzikostas dodał: Kryzys przywołał widmo straconego młodego pokolenia, które z powodu pandemii COVID-19 może pozostać bez perspektyw na pracę. Jedynie sześć państw członkowskich jest w stanie zapewnić edukację cyfrową co najmniej 80% uczniów. Tych 67% Europejczyków, którzy chcą, aby miasta i regiony miały większy wpływ na decyzje UE, mówi nam, że najwyższy czas na nowo zdefiniować funkcjonowanie demokracji UE, aby lepiej połączyć ją z obywatelami. Jako przywódcy lokalni i regionalni chcemy pracować razem na szczeblu unijnym i krajowym, aby wyjść z pandemii i budować odporne i zrównoważone społeczności.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która po raz pierwszy od objęcia stanowiska wystąpiła przed unijnym zgromadzeniem polityków lokalnych i regionalnych, oświadczyła: Kiedy wybuchła pandemia, samorządy od razu zareagowały na zagrożenie. I Europejczycy dobrze wiedzą, co zawdzięczają swoim burmistrzom, przewodniczącym regionów i radnym.   Dlatego przywódcy szczebla regionalnego i lokalnego będą w samym centrum naszych działań na rzecz odbudowy. Środki instrumentu Next Generation EU będą w pierwszej kolejności nastawione na wzmacnianie naszych systemów opieki zdrowotnej. Dzięki funduszom europejskim możliwe będzie inwestowanie w nowe szpitale, lepsze wyposażenie oraz w odporniejsze systemy opieki zdrowotnej. Zaś samorządy lokalne będą kierować tymi przedsięwzięciami, a nie – jak dotąd – tkwić na siedzeniu pasażera.

KONTEKST

Barometr pokazuje, jak kryzys społeczny, gospodarczy i zdrowotny wpływa na regiony i miasta UE. Przedstawione w nim fakty i wnioski zostały uzupełnione przez badanie finansów samorządów przeprowadzone wspólnie z OECD oraz przez sondaż opinii publicznej na temat roli i wpływu władz lokalnych i regionalnych na europejski proces decyzyjny.

Według sondażu przeprowadzonego przez Kantar wśród ponad 26 tys. Europejczyków w pierwszych dwóch tygodniach września, obywatele ufają samorządom lokalnym i regionalnym bardziej niż rządom krajowym lub UE , zarówno w kwestiach ogólnych, jak i konkretnie w reakcji na pandemię. Europejczycy chcą, by władze lokalne i regionalne miały większy wpływ na decyzje UE dotyczące zdrowia, zatrudnienia i spraw społecznych, edukacji, szkoleń i kultury.

Doroczny barometr regionalny i lokalny UE (#EURegionalBarometer) dostarczył materiał do opracowania rezolucji „Władze lokalne i regionalne wobec pandemii COVID-19 i odbudowy”.

Wnioski z dorocznego barometru regionalnego i lokalnego UE:

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli na podst. Europejskiego Komitetu Regionów


 
więcej  powrót   

aktualnosci archiwum