Strona główna      Mapa strony  Kontakt 

  II etap olimpiady Gwiezdny Krąg l

2 marca 2021 r. w dwóch turach odbędzie się w siedzibie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Poznań mieszczącego się w Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu, al. Niepodległości 2  II etap Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg”. 

 

Każdy uczestnik zostanie poinformowany indywidualnie o godzinie rozpoczęcia.

 

 

UWAGA!!!
Osoby wchodzące do budynku są zobowiązane:

  • poddać się pomiarowi temperatury ciała (wartość pomiaru nie może przekroczyć 38 st. Celsjusza),
  • wpisać się do ewidencji gości, z podaniem daty, godziny, imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz celu wizyty,
  • wypełnić Ankiete dot SARS Covid-2,
  • stosować maseczki ochronne w czasie przebywania na powierzchniach ogólnodostępnych (sale, korytarze, klatki schodowe, itp.)
  • dezynfekować ręce przy wejściu i przy wyjściu z budynku.

 

Na Olimpiadę prosimy przybyć 30 minut przed wyznaczoną godziną i mieć przy sobie dowód osobisty, długopis, maseczkę oraz rękawiczki jednorazowe.

Z uwagi na obostrzenia sanitarne w związku z pandemią COVID-19 sugerujemy zaopatrzyć się w własną butelkę wody do picia.

Olimpiada skierowana jest do wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych w całym kraju, a jej celem jest popularyzacja wiedzy o systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej, jej wartościach, a także historii integracji europejskiej.

Do wojewódzkiego etapu Olimpiady zostało zakwalifikowanych kilkudziesięciu uczniów z wielkopolskich szkół średnich. Zadaniem uczestników będzie rozwiązanie testu zawierającego pytania dotyczące struktury oraz funkcjonowania Unii Europejskiej. Do kolejnego, finałowego etapu Olimpiady przejdzie 10 osób z całej Polski wyłonionych w II etapie.

Dzięki przeprowadzonym negocjacjom z Posłami do Parlamentu Europejskiego, każdy z finalistów uda się z wizytą studyjną do Brukseli, by zobaczyć „od kuchni” jak działają instytucje Unii Europejskiej. Natomiast najlepszy finalista uda się na miesięczny płatny staż do Parlamentu Europejskiego na zaproszenie Janusza Lewandowskiego Posła do Parlamentu Europejskiego. Na laureatów czekają także liczne cenne nagrody rzeczowe.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że laureaci Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg” na mocy Uchwały nr 379 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów i finalistów konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych w roku akademickim 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 oraz 2022/2023, otrzymują maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym na kierunkach:

  • europeistyka;
  • europeistyka – integracja europejska;
  • kulturoznawstwo – wiedza o kulturze;
  • European Politics and Economics.

 
więcej  powrót   

aktualnosci archiwum