Strona główna      Mapa strony  Kontakt 

Fundusze Europejskie

grants.gif
Europejskie Mikołajki w Rydzynie l 2020-12-07 09:34:13

7 grudnia br. odbędą się Europejskie Mikołajki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie. Jest to cykliczna impreza, podczas której dzieci i młodzież z Ośrodka świętują Mikołajki w europejskim stylu. 

... więcej więcej  

 
Lekcje europejskie w Zespole Szkół Gastronomicznych w Poznaniu l 2020-12-04 12:23:14

8 grudnia br. odbędą się zajęcia online z uczniami Zespołu Szkół Gastronomicznych w Poznaniu, na których poruszona zostanie tematyka dot. Niemiec jako państwa sprawującego prezydencję w Radzie UE.

... więcej więcej  

 
Lekcje europejskie w Zespole Szkół Samochodowych w Poznaniu l 2020-12-04 12:21:19

7 grudnia br. odbędą się zajęcia online z uczniami Zespołu Szkół Samochodowych w Poznaniu, podczas których Konsultanci ED przedstawią uczniom informacje dot. studiowania i podejmowania pracy w państwach UE, jednolitego rynku europejskiego oraz wyjaśnią jak UE chroni konsumentów.

... więcej więcej  

 
KE uruchamia plan działania na rzecz odbudowy i transformacji unijnego sektora medialnego i audiowizualnego l 2020-12-03 09:39:16

Komisja przyjęła dzisiaj plan działania na rzecz odbudowy i transformacji unijnego sektora medialnego i audiowizualnego. Sektory te, szczególnie dotknięte kryzysem związanym z koronawirusem, mają zasadnicze znaczenie dla demokracji, różnorodności kulturowej Europy i jej autonomii cyfrowej. 

... więcej więcej  

 
Sprawa przeciwko POLSCE w związku z brakiem ochrony siedlisk i gatunków leśnych l 2020-12-03 09:39:15

Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o skierowaniu sprawy przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku z niezapewnieniem odpowiednich zabezpieczeń w celu ochrony siedlisk leśnych oraz gatunków roślin i zwierząt, zgodnie z wymogami dyrektywy siedliskowej (dyrektywa 92/43/EWG) i dyrektywy ptasiej (dyrektywa 2009/147/WE).

... więcej więcej  

 
Nowy grant, nowe możliwości! Trwa nabór na dofinansowanie projektów związanych ze Wspólną Polityką Rolną! l 2020-12-03 09:39:14

Do 21 stycznia 2021 r. istnieje możliwość aplikowania o granty unijne dot. działań informacyjnych na tematy związane ze Wspólną Polityką Rolną (WPR). 

... więcej więcej  

 
znalezionych: 5491 na 916 stronach
poprzednie   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13   dalej