Strona główna      Mapa strony  Kontakt 

  Rozwój ma wiele twarzy - konkurs l

Rozwój ma wiele twarzy - konkursCo to jest współpraca rozwojowa? Dlaczego warto się w nią angażować? W związku z trwającym Europejskim Rokiem na rzecz Rozwoju (ERR) zapraszamy uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, nauczycieli oraz całe społeczności szkolne do udziału w konkursie „Rozwój ma wiele twarzy”. 

Zrealizujcie dwuminutowy film, który w prosty sposób pokaże ideę współpracy rozwojowej. Ale to nie wszystko – spot ma nawiązywać do kampanii społecznej, którą zaplanujecie. Na najlepszych czekają atrakcyjne nagrody - tablety i smartfony.

Co zrobić?

Do konkursu mogą zgłosić się uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Biorą w nim udział trzyosobowe zespoły pod opieką dorosłego opiekuna. Zadaniem uczniów jest przygotowanie dwuminutowego spotu kampanii społecznej, który w prosty sposób będzie ukazywał ideę współpracy rozwojowej i zachęcał odbiorców do zaangażowania się w inicjatywy na rzecz rozwoju. Kampania ma dotyczyć jednego spośród wybranych obszarów:Edukacja; Zrównoważony ekologiczny wzrost gospodarczy, godna praca i przedsiębiorstwa; Bezpieczeństwo żywności (jak walczyć z głodem na świecie); Demografia i migracja; Zrównoważony rozwój i zmiany klimatu; Pokój i bezpieczeństwo. Film należy zamieścić w jednym z popularnych serwisów filmowych (np. YouTube, Vimeo).

Częścią zadania konkursowego jest również zaplanowanie i przeprowadzonej kampanii społecznej z wykorzystaniem powstałego spotu, która pogłębi wiedzę odbiorców na temat współpracy rozwojowej i zachęci do wspierania takiej formy pomocy. Działania podjęte w ramach konkursu należy opisać w formularzu opisu kampanii.

Formularz zgłoszeniowy i formularz opisu kampanii znajdziecie tutaj.

Opis kampanii powinien zawierać odpowiedzi na pytania:

  1. Cele komunikacyjne, czyli co chcecie osiągnąć za pomocą kampanii?
  2. Grupa docelowa, do kogo kierujecie przekaz?
  3. Główny przekaz, czyli jaka jest najważniejsza myśl/informacja. Którą chcecie przekazać?
  4. Wasze działania, czyli jak trafiliście do Waszych odbiorców?
  5. Efekty kampanii, czyli co osiągnęliście i jak to sprawdziliście?
  6. Dodatkowe informacje

UWAGA! Na stronie internetowej, na której zostanie zamieszczony film, należy umieścić następujący opis: Nasz film bierze udział w konkursie „Rozwój ma wiele twarzy”, ogłoszonym przez Komisję Europejską – Przedstawicielstwo w Polsce. Konkurs nawiązuje do tematu Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju. Dowiedz się więcej na: www.rozwojmawieletwarzy.eu i na www.facebook.com/komisjaeuropejska, włącz się do dyskusji także na Twitterze lub Instagramie, używając #TwarzeRozwoju Autorzy: [należy wpisać: Imię i nazwisko/ lub nazwa zespołu, nazwa szkoły, miejscowość.]

Akcja edukacyjna

Na stronie internetowej znajdziecie materiały edukacyjne, multimedia, scenariusze lekcji, ćwiczeń i akcji związanych ze współpracą rozwojową. W październiku zaprosimy wszystkie chętne szkoły do udziału w warsztatach online z ekspertami. Etap ten będzie wprowadzał uczniów w tematykę roku i zwracał uwagę na argumenty za współpracą rozwojową, pogłębiał wiedzę uczniów na temat wybranych obszarów współpracy rozwojowej. Akcję edukacyjną i konkurs zakończymy w Tygodniu Edukacji Globalnej (ostatni tydzień listopada).

Jak się zgłosić?

Aby zgłosić się do konkursu należy do 30 listopada 2015 włącznie wypełnić i przesłać formularz elektroniczny z dokładnymi danymi, linkiem do filmu i opisem kampanii. Formularz dostępny jest na stronnie:www.ceo.org.pl/pl/mamyprawo/form/formularz-zgloszeniowy-do-konkursu-rozwoj-ma-wiele-twarzy

Nagrody

Autorzy sześciu najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej oraz ich opiekunowie zostaną zaproszeni do Warszawy na uroczysty finał konkursu, połączony z wręczeniem nagród i dyplomów pamiątkowych.

  • Wyróżnione zespoły w każdej kategorii wiekowej otrzymają smartfony o wartości ok. 800 PLN.
  • Zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca w każdej kategorii wiekowej otrzymają smartfony o wartości ok. 1000 PLN.
  • Nagrodami za zajęcie pierwszych miejsc w obydwu kategoriach wiekowych będą tablety o wartości ok. 1200 PLN.

Organizatorami konkursu są Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej przy wsparciu Grupy Zagranica. Konkurs i akcja objęte są Honorowym Patronatem Ministra Spraw Zagranicznych.

Jak to było w poprzednich latach?

Zeszłoroczny konkurs, pod hasłem "Strzał w dziesiątkę" i związany był z obchodami dziesięciolecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Chcieliśmy zachęcić młodzież do refleksji na temat miejsca Polski i jej roli w UE w przyszłości.

W 2013 roku konkurs nosił nazwę „Nakręć się na wybory!” związany był z wyborami do Parlamentu Europejskiego. Jego celem było uświadomienie młodym ludziom, że Unii Europejskiej nie można budować bez jej obywateli, a Parlament Europejski jest jedyną instytucją unijną, której przedstawicieli wybieramy w wyborach bezpośrednich.W 2012 roku konkurs nosił nazwę „Bądźmy aktywni RAZEM”. Jego głównym założeniem było zwrócenie uwagi uczniów na wkład, jaki do społeczeństwa wnoszą seniorzy. Co mogą przekazać starsi młodym, ale także młodzi starszym. Naszym zamierzeniem było zachęcenie młodzieży do podejmowania działań z myślą o aktywności osób starszych i budowaniu solidarności międzypokoleniowej. W 2011 konkurs nosił nazwę „Mój pierwszy krok w wolontariat”. Naszym zamierzeniem było promowanie dobrych praktyk i stworzenie swoistego katalogu dobrych rad dla początkujących wolontariuszy. W 2010 konkurs „Nie wykluczam!” poświęciliśmy walce z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Było wyjątkowo emocjonująco - nagrodziliśmy aż 9 zespołów! W 2009 r. rywalizacja odbywała się pod hasłem „Przybij piątkę!” i nawiązywała do piątej rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz dwudziestej rocznicy przemian ustrojowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Druga edycja konkursu pt. „Europa Wielu Kultur” odbyła się w 2008 r. i była związana z obchodzonym wówczas Europejskim Rokiem Dialogu Międzykulturowego. Konkurs zainaugurowaliśmy w 2007 r. pytaniem „Co się zmieniło w Twoim życiu dzięki funduszom unijnym?”

Więcej informacji o poprzednich edycjach konkursu można znaleźć na stronach:

Potrzebujesz więcej informacji?


 
więcej  powrót   

© Wszelkie prawa zastrzeżone   WIR w Poznaniu  2021 r. serwisy WWW
Strona korzysta z plików cookie zgodnie z Polityką Cookies. Dowiedz się więcej na temat cookies w Twojej przeglądarce.
serwisy WWW