Strona główna      Mapa strony  Kontakt 

  Konkurs 'Europejskie innowacje społeczne 2019' - dot. ograniczenia odpadów z tworzyw sztucznych l

Podczas imprezy zorganizowanej w Lublanie w Słowenii, Komisja Europejska zainaugurowała tegoroczną edycję konkursu „Europejskie innowacje społeczne”.

W tym roku konkurs zorganizowano pod hasłem „Problem odpadów z tworzyw sztucznych i jak mu zaradzić” i ma on na celu wypromowanie pomysłów i projektów, które przyczyniają się do ograniczenia odpadów z tworzyw sztucznych poprzez pobudzanie zmian systemowych na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim. Niezależni jurorzy wyłonią trzy projekty, z których każdy otrzyma w październiku 2019 r. nagrodę w wysokości 50 tys. euro.

W Europie gromadzimy ponad 27 mln ton odpadów z tworzyw sztucznych rocznie. Rozwiązanie problemu tego rodzaju odpadów jest dużym wyzwaniem, ale stanowi również okazję do innowacji i tworzenia nowych rozwiązań. Dlatego też w tym roku szukamy pomysłów rozwiązań pozwalających sprostać temu społecznemu wyzwaniu, tworzących podstawy nowych modeli biznesowych i nowych form współpracy oraz wypracowujących nowe schematy postępowania z myślą o lepszej, czystszej i bardziej zrównoważonej przyszłości z korzyścią dla nas wszystkich” – powiedział Sławomir Tokarski, dyrektor ds. innowacji i zaawansowanej produkcji w Komisji Europejskiej.

Komisja Europejska wdrożyła już szereg środków w ramach zdecydowanych działań mających na celu przekształcenie wyzwań, których źródłem są odpady z tworzyw sztucznych, w pozytywny impuls z myślą o przyszłości Europy. Środki te obejmują pierwszą ogólnoeuropejską strategię w dziedzinie tworzyw sztucznych, powołanie sojuszu na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym w zakresie tworzyw sztucznych, jak również kampanię na rzecz dobrowolnych zobowiązań. Za pomocą tych środków Komisja stwarza warunki sprzyjające przejściu na gospodarkę o obiegu bardziej zamkniętym, stymulując wzrost gospodarczy i innowacje.

Celem konkursu „Europejskie innowacje społeczne 2019” jest wspieranie pomysłów i projektów, które przyczyniają się do ograniczenia odpadów z tworzyw sztucznych oraz zaśmiecania poprzez zmianę lub usprawnienie dotychczasowych procesów lub przez wprowadzenie zupełnie nowych produktów i inicjatyw. Innowacje te muszą prowadzić do ograniczenia ilości produkowanych odpadów z tworzyw sztucznych lub zachęcać do ich jeszcze intensywniejszego ponownego wykorzystywania i recyklingu. Proponowane rozwiązania powinny być skalowalne i ukierunkowane na inicjowanie zmian systemowych oraz powinny wchodzić w zakres jednego z poniższych obszarów tematycznych:

 • ograniczenie konsumpcji produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych;
   
 • recykling, ponowne wykorzystanie i upcykling istniejących odpadów z tworzyw sztucznych;
   
 • utylizacja odpadów z tworzyw sztucznych nagromadzonych na składowiskach i w środowisku;
   
 • zmiana zachowań konsumentów lub praktyk w handlu detalicznym i szerzej pojętej działalności gospodarczej;
   
 • wdrożenie alternatywnych modeli biznesowych i optymalizacja łańcuchów dostaw;
   
 • wprowadzenie nowych materiałów nadających się do wykorzystania w gospodarce o obiegu zamkniętym lub stanowiących zrównoważoną alternatywę dla tworzyw sztucznych opartych na paliwach kopalnych.

Celem konkursu „Europejskie innowacje społeczne” jest zachęcenie innowatorów społecznych, przedsiębiorców, studentów, projektantów, przedsiębiorstw, aktywistów, ludzi czynu i osób będących katalizatorami zmian – czyli wszystkich, którzy mają innowacyjne i twórcze zacięcie – do podzielenia się pomysłami na to, jak odwrócić niekorzystne tendencje związane z odpadami z tworzyw sztucznych.

Najnowszą edycję konkursu (2019) zainicjowano w Lublanie, które to miasto jest pionierem w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, byłą Zieloną Stolicą Europy i laureatem nagrody w kategorii „Zrównoważony rozwój” w konkursie „Europejska Stolica Inteligentnej Turystyki” w 2018 r. W Lublanie, która wyznaje zasadę „zero odpadów”, gromadzone jest selektywnie 68 % odpadów wytwarzanych w tym mieście (więcej niż w jakiejkolwiek innej europejskiej stolicy). Ponadto dwóch ostatnich laureatów konkursu pochodzi ze Słowenii, co świadczy o kwitnącym ekosystemie innowacji społecznych w tym kraju. Lublana była zatem naturalnym kandydatem do roli gospodarza tegorocznej imprezy inaugurującej edycję 2019 wspomnianego konkursu.

Podczas imprezy inauguracyjnej zaproszeni mieli okazję dowiedzieć się czegoś więcej o samym konkursie oraz poznać doświadczenia jednego z ubiegłorocznych laureatów, firmy HeritageLab. Ponadto goście mieli możliwość wzbogacenia swojej wiedzy dzięki dyskusji panelowej, w ramach której niektórzy z tegorocznych jurorów omawiali problem odpadów z tworzyw sztucznych, jak również mogli wziąć udział w programistycznej burzy mózgów, której celem było wypracowanie propozycji rozwiązań problemu odpadów z tworzyw sztucznych. Zwieńczeniem tego wydarzenia była wystawa prac słoweńskich artystek Nušy Jelenec i Niny Mršnik zatytułowana „Meble z tostera”. W ramach tej wystawy zaprezentowano opracowaną przez artystki innowacyjną metodę spiekania odpadów z tworzyw sztucznych w celu przekształcenia ich w piękne i kolorowe płyty, które następnie wykorzystywane są jako materiał do produkcji mebli i elementów oświetlenia. Był to wspaniały i twórczy przykład na to, jak można zaradzić problemowi odpadów z tworzyw sztucznych.

Uwagi końcowe:

Termin składania zgłoszeń konkursowych upływa w czwartek 4 kwietnia w południe czasu środkowoeuropejskiego. Pełne informacje dostępne są na stronie: www.eusic.org

Dodatkowe informacje na temat konkursu „Europejskie innowacje społeczne”:

Konkurs „Europejskie innowacje społeczne” – poświęcony pamięci pioniera innowacji społecznych Diogo Vasconcelosa – to konkurs z nagrodami organizowany przez Komisję Europejską, który jest otwarty dla uczestników ze wszystkich państw członkowskich UE i krajów stowarzyszonych w ramach programu „Horyzont 2020”. Konkurs ten, którego siódma edycja odbywa się w tym roku, jest wzorem dla innowatorów społecznych w Europie, gdyż wykorzystuje sprawdzone metody wspierania pomysłów na wczesnym etapie oraz sprzyja tworzeniu sieci skupiającej przełomowych innowatorów, zmieniając społeczeństwo na lepsze. Każdego roku w ramach konkursu podejmowane są coraz to inne problemy, w obliczu których stoi Europa. W bieżącym roku temat przewodni konkursu brzmi: „Problem odpadów z tworzyw sztucznych i jak mu zaradzić”.

Konkurs jest organizowany przez Komisję Europejską przy wsparciu następujących podmiotów: Nesta, Kennisland, Ashoka Spain, the European Network of Living Labs i Scholz & Friends.

Informacje na temat poprzednich edycji i nagrodzonych projektów można znaleźć na stronie: www.eusic.org

Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres: info@socialinnovationprize.eu

Konkurs na Twitterze: @EUSocialInnov #diogochallenge

Zachęcamy do zapisania się na biuletyn konkursowy na stronie: www.eusic.org


 
więcej  powrót   

© Wszelkie prawa zastrzeżone   WIR w Poznaniu  2020 r. serwisy WWW
Strona korzysta z plików cookie zgodnie z Polityką Cookies. Dowiedz się więcej na temat cookies w Twojej przeglądarce.
serwisy WWW