Centra Dokumentacji Europejskiej

Centra Dokumentacji Europejskiej (CDE) promują wiedzę i badania naukowe na temat integracji UE. Oferują szeroki zbiór publikacji na tematy europejskie oraz zachęcają środowiska naukowe, by włączyły się w debatę na temat Europy.
 
CDE z reguły działają przy uniwersytetach, ośrodkach badawczych lub bibliotekach publicznych. Ich zbiory obejmują szereg oficjalnych publikacji na temat Unii Europejskiej, zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej.
 
CDE wspierają instytucje macierzyste w rozwijaniu nauczania i działalności naukowej dotyczącej integracji europejskiej. Służą jednak pomocą nie tylko studentom i pracownikom naukowym. Każdy, kto poszukuje konkretnych aktów prawnych lub informacji na temat UE, może się zwrócić do CDE
o pomoc. Jeśli zasoby Centrum nie pozwalają udzielić odpowiedzi, jego pracownicy poradzą, gdzie
i jak szukać dalej, także w Internecie.
 
CDE nie są finansowane przez Komisję Europejską, ale otrzymują regularnie wszystkie oficjalne publikacje instytucji europejskich.
 
 
Centra Dokumentacji Europejskiej 
 
Biblioteka Śląska, Dział Czytelń, Centrum Dokumentacji Europejskiej
Plac Rady Europy 1, 40-021 Katowice
+48 32 208 37 16
 
Biblioteka, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Centrum Dokumentacji Europejskiej
ul. Krywulta 2, 00-370 Warszawa
+48 22 523 8440
 
Centrum Dokumentacji Europejskiej w Łodzi
Piotrkowska 262, 90-361 Łódź
+48 42 298 50 06
 
Kolegium Europejskie Natolin, Centrum Dokumentacji Europejskiej
Natolin Library, ul. Nowoursynowska 84, 02-797 Warszawa 78
+48-22 5459.440
 
Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku, Centrum Dokumentacji Europejskiej
ul. Grodzka 3,
76-200 Słupsk
+48 59 842 72 01
 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Biblioteka SGH, Centrum Dokumentacji Europejskiej
ul. Batorego 22 B, 02521 Warszawa
+48 22 564 97 39 lub +48 22 564 95 05
 
 
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Biblioteka Główna, Centrum Dokumentacji Europejskiej
ul. Komandorska, 118/120
53-345 Wrocław
cde@ue.wroc.pl
+48 71 36 80 951
 
Uniwersytet Ekonomiczny, Biblioteka Główna, Centrum Dokumentacji Europejskiej
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
+48-12 293 57 55
 
Uniwersytet Gdański, Biblioteka Ekonomiczna, Centrum Dokumentacji Europejskiej
ul. Armii Krajowej 110,
PL 81-824 Sopot
+48 58 523 13 06
 
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Centrum Dokumentacji Europejskiej
ul. Umultowska 89a
61-614 Poznań
+48 61 829 66 25
 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Dział Informacji Naukowej, Centrum Dokumentacji Europejskiej
ul. Radziszewskiego 11,
20-080 Lublin
+48-81 537 58 72/91
 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Biblioteka Uniwersytecka, Centrum Dokumentacji Europejskiej
ul. Gagarina 13, 87-100 Toruń
+48-56 6114401
 
Uniwersytet Opolski, Wydział Prawa i Administracji, Centrum Dokumentacji Europejskiej
ul. Katowicka 87a, 45-060 Opole
+48 77 452 75 23
 
Uniwersytet Szczeciński, Biblioteka Główna US, Centrum Informacji i Dokumentacji Europejskiej
ul. 1 Tarczyńskiego, 70-387 Szczecin Poland
+48-91 444 24 08
 
Uniwersytet w Białymstoku, Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia, Centrum Dokumentacji Europejskiej
ul. Akademicka 2, 15-267 Białystok
+48-85 745 76 78
 
Uniwersytet Warmińsko – Mazurski, Biblioteka Uniwersytecka, Centrum Dokumentacji Europejskiej
ul. Oczapowskiego 12 b, 10-719 Olsztyn
+48 89 524 64 87
 
Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Dokumentacji Europejskiej
Al. Niepodległości 22, 02-653 Warszawa
+48 22 5533304
 
Wyższa Szkoła Gospodarki, Biblioteka Główna, Centrum Dokumentacji Europejskiej
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
+48 52 567 00 73
 
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Centrum Dokumentacji Europejskiej
ul Henryka Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów
+48 17 8661182
 
Copyright © 2021 Wir Poznań | Wszelkie prawa zastrzeżone.