Enterprise Europe Network

Sieć Enterprise Europe Network działa od 1 stycznia 2008 r. Została powołana w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (Competitiveness and Innovation Framework Programme 2007 - 2013 -CIP), a w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 w ramach Programu na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Programme for the Competitiveness of Enterprises and small and medium-sized enterprises – COSME).

Sieć oferuje małym i średnim przedsiębiorstwom kompleksowe usługi, które mają im pomóc w pełni rozwinąć ich potencjał i zdolności innowacyjne. Enterprise Europe Network jest także pośrednikiem umożliwiającym instytucjom Unii Europejskiej pełniejszą orientację w potrzebach małych i średnich przedsiębiorstw.

Działające na zasadzie non-profit ośrodki sieci są afiliowane przy rozmaitych organizacjach wspierających rozwój gospodarczy, takich jak izby przemysłowo-handlowe, agencje rozwoju regionalnego, centra wspierania przedsiębiorczości. Źródłem finansowania działalności ośrodków sieci są środki unijne oraz fundusze pochodzące z budżetu państwa.

Obecnie działa ponad 600 ośrodków Enterprise Europe Network na całym świecie. Enterprise Europe Network to więcej niż pojedyncze ośrodki rozmieszczone w różnych krajach i regionach. Wyjątkowa wartość i możliwości Enterprise Europe Network wypływają ze ścisłej współpracy ośrodków, polegającej na wymianie potrzebnych Klientowi informacji oraz dostęp do wspólnych baz zawierających profile firm szukających partnerów zagranicznych.

Jest to największa na świecie sieć wspierająca MŚP w internacjonalizacji - ponad 60 krajów, 600 organizacji, 3000 ekspertów.

Siec charakteryzuje powiązanie międzynarodowego doświadczenia ze znajomością lokalnych rynków – 30 ośrodków w Polsce, co najmniej 1 w każdym województwie, współpraca regionalnych ekspertów z ogólnoświatową siecią wspierającą MŚP.

Enterprise Europe Network zapewnia wsparcie w rozwoju biznesu dzięki zindywidualizowanej pomocy, dostępowi do finansowania i nowym partnerom biznesowym.

Ośrodki Enterprise Europe Network świadczą usługi w następujących zakresach tematycznych:

 • usługi informacyjne z zakresu prawa i polityk UE oraz pomoc w znalezieniu partnerów biznesowych,
 • usługi w zakresie transferu technologii,
 • usługi informacyjne z zakresu programów HORYZONT 2020 i COSME.

Jeżeli chciałbyś skorzystać z naszych usług, prosimy o kontakt z właściwym dla danego województwa ośrodkiem Enterprise Europe Network 

Enterprise Europe Network - Central Poland

 • 6 ośrodków w 4 województwach (Mazowieckie, Łódzkie, Kujawsko-pomorskie i Pomorskie)
 • Koordynator: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Strona konsorcjum i strona narodowa: www.een.org.pl

Enterprise Europe Network - East Poland

 • 6 ośrodków w 3 województwach (Podlaskie, Warmińsko-mazurskie i Lubelskie).
 • Koordynator: Lubelska Fundacja Rozwoju.
 • Strona konsorcjum: www.een-polskawschodnia.pl

Enterprise Europe Network - West Poland

 • 9 ośrodków w 5 województwach (Zachodniopomorskie, Lubuskie, Wielkopolskie, Dolnośląskie i Opolskie).
 • Koordynator: Wrocławskie Centrum Transferu Technologii - Politechnika Wrocławska
 • Strona konsorcjum: www.westpoland.pl

Enterprise Europe Network - South Poland

 • 9 ośrodków w 4 województwach (Śląskie, Małopolskie, Świętokrzyskie i Podkarpackie).
 • Koordynator: Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.
 • Strona konsorcjum: www.een.net.pl

OŚRODKI ENTERPRISE EUROPE NETWORK  W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM

Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości
ul. Częstochowska 25, 62-800 Kalisz
tel. (62) 765 60 58
e-mail: een(at)kip.kalisz.pl
 
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie
ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin
tel. (63) 245 30 95
e-mail: een(at)arrkonin.org.pl
Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel. (61) 827 97 46
e-mail: een(at)ppnt.poznan.pl
Copyright © 2021 Wir Poznań | Wszelkie prawa zastrzeżone.