Eurodesk Polska

Do sieci Eurodesk Polska należy kilkadziesiąt organizacji i instytucji. Wszystkie prowadzą działalność informacyjną skierowaną do młodzieży i osób pracujących z młodzieżą.

Sieć działa na dwóch poziomach – regionalnym i lokalnym. W większych miastach działają punkty regionalne, w mniejszych – lokalne. Większość punktów lokalnych działa w ramach sieci regionalnych.

Działające przy organizacjach i instytucjach należących do sieci punkty informacyjne Eurodesk Polska udzielają informacji, prowadzą lekcje i warsztaty dla młodzieży, realizują projekty informacyjne, rozpowszechniają publikacje i materiały promocyjne Eurodesku.  Wszystkie punkty mają dostęp do eurodeskowych narzędzi umożliwiających błyskawiczne pozyskiwanie
i przekazywanie informacji. 

Regionalne Punkty Informacyjne:

Copyright © 2021 Wir Poznań | Wszelkie prawa zastrzeżone.